E-MAIL: handrit@hi.is flag flag flag flag

  Hantverket »
Att läsa handskrifter »
Skrivare »
Illuminationer »
Marginalbilder »
Förvaring och värde »

Nordisk kulturfond

Välkommen till hemsidan Isländska handskrifter

Denna hemsida handlar om isländska medeltidshandskrifter och de upplysningar som de kan ge om gammalt hantverk, vetenskapligt arbete, den isländska sagatraditionen, konst- och kulturhistoria samt människors intressen förr i tiden. Handskrifterna är ett arv från en generation som bevarade och tog vara på sina böcker, och som visade kärlek och intresse för deras innehåll. De flesta isländska handskrifter från medeltiden finns bevarade i Árni Magnússons samling (den Arnamagnæanska samlingen) som UNESCO upptog på sin lista över världsminnen (Memory of the World Register) den 31 juli 2009, som ett bevis på samlingens betydelse i ett internationellt sammanhang.

Den medeltida isländska bokkulturen utgör en gren av den europeiska medeltidskulturen eftersom de metoder och hantverk som användes vid tillverkningen av skinnböcker på de flesta andra håll i västeuropa förmodligen liknade de metoder och hantverk som användes på Island. Den kristna lärdomskulturen var dessutom en samenande grundsten för den europeiska skriftkulturen. I isländska handskrifter kan man finna variationsrika och viktiga källor om historia och kultur i Norden liksom delar av Europa, t.ex. vetenskapliga och religösa skrifter, unik sagalitteratur och diktning, samt berättelser om gudar och gudinnor från den nordiska mytologin.

Hemsidan är skriven av Soffía Guðný Guðmundsdóttir och Laufey Guðnadóttir i samarbete med Árni Magnússon-institutet för isländska studier. Hugrún Hrönn Kristjánsdóttir designade hemsidan i samarbete med författarna. Projektet har finansierats med bidrag från Nordiska kulturfonden, Den Arnamagnæanske Kommission, Islands utbildnings- och kulturministerium, Islands litteraturfond, samt ett statsbidrag. Svensk översättning av Nina Ericson och Rasmus Lund, korrekturläst av Heimir Pálsson, Lasse Mårtensson och Eva Aniansson i samarbete med Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, med bidrag från Stiftelesen Barbro och Sune Örtendahls fond och Letterstedtska föreningen. Dansk översättning med bidrag från Augustinus Fonden och Fondet for Dansk-Islandsk samarbejde, i samarbete med Den Arnamagnæanske Samling, Nordisk Forskningsinstitut, Köpenhamns universitet. Tysk översättning i samarbete med Avdelningen för skandinavistik vid Christian-Albrechts Universität i Kiel och med bidrag från Sagenhaftes Island, Islands bidrag till bokmässan i Frankfurt 2011.