Om hemsidan

Isländska handskrifter (Handritin heima) är en hemsida med undervisningsmaterial om isländska handskrifter och isländsk kulturhistoria. Hemsidan är utarbetad i samarbete med privatpersoner och institutioner som säkrar högkvalitativt och välutformat undervisningsmaterial. Bakom verket står författarna Laufey Guðnadóttir och Soffía Guðný Guðmundsdóttir, Árni Magnússon-institutet, Námsgagnstofnun (Den nationella institutionen för undervisningsmaterial) och Húgrun Hrönn Kristjánsdóttir, webbkonsult. Þróunardeild menntamálaráðuneytis (Utbildningsministeriets utvecklingsavdelning) har stöttat projektet och registrerat det i databasen Menntagátt.

Árni Magnússon-institutet har tillhandahållit författarna en arbetsplats och hemsidan är lagrad på institutets webbserver. Dessutom har institutet upplåtit publicering av bilder från handskrifterna utan ersättning.

Huvudmål
Att presentera den kulturtradition som man kan finna i de isländska handskrifterna och fylla behovet av ett övergripande och nydanande undervisningsmaterial om den isländska kulturhistorien, för elever, studenter och allmänheten.

Övriga mål
· Att främja förståelsen för isländska kulturvärden som också är grundläggande för förståelsen av andra kulturers värden.
· Att utveckla nyskpande vägar för förmedling av kulturbildning i ett upplyst samhälle och lägga grunden till ett nätbaserat program för vetenskapligt material om isländska handskrifter och kulturhistoria.

Vägar till målen
Undervisningsmaterial om isländsk kulturhistoria skapas genom att:
Bearbeta den vetenskapliga kunskap  om isländska handskrifter som föreligger, och göra den tillgänglig för elever, studenter och allmänheten med hjälp av ny teknik.
Förmedla kunskap byggd på författarnas forksning om handskrifternas vittnesbörd om arbetsmetoder vid boktillverkning, och deras skrift samt anseende och roll i samhällets historia.

Målgrupper
· Elever i grund- och gymnasieskolan jämte isländska barn bosatta utomlands som kan använda sig av undervisningsmaterialet på hemsidan.
· Allmänheten och turister.

Vinning
· Med hjälp av ny teknik vid förmedling av kulturhistoria bidra till att göra det lättare för studerande och allmänhet att få tillgång till kunskap oavset bostadsort.
· Lösa behoven för undervisningsmaterial på nätet och kulturhistoriskt bildningsmaterial som leder till ökad kunskap om kulturvärden, för både islänningar och utlänningar.

Bidrag till projektet 1998–2005

2010
Nordisk kulturfond – 200.000 DKK.
“Sögueyjan Ísland“, Íslands bidrag på bokmässan i Frankfurt 2011 - 250.000 ISK.

2008
Avdelningen för skandinavistik vid Christian-Albrechts Universität i Kiel – 1.400 EUR.

2005
Clara Lackmanns fond - 20.000 SEK för översättning till nordiska språk.
Den Arnamagnæanske Kommission i Köpenhamn – bidrag för två månaders arbete.
Árni Magnússon-institutet – webbmasterns arbete 168.000 ISK.

2003
Den Arnamagnæanske Kommission i Köpenhamn – bidrag för två månaders arbete.

2002
Isländska utbildningsministeriets utvecklingsavdelning – 700.000 ISK.
Hagþenkir, föreningen för vetenskapliga skribenter och läromedel – 500.000 ISK (fortsättningsbidrag)
Íslandsbanki, kulturfond – 300.000 ISK. 
Árni Magnússon-institutet – 660.000 ISK. 

2001
Isländska utbildningsministeriets utvecklingsavdelning – 500.000 ISK
Búnaðarbanki Íslands, kulturfond - 150.000 ISK 
Seðlabanki Íslands - 150.000 ISK
Orkuveita Reykjavíkur - 100.000 ISK 
Menningarsjóður ÍslandsbankaFBA - 500.000 ISK 
Hagþenkir, föreningen för vetenskapliga skribenter och läromedel – 250.000 ISK (fortsättningsbidrag)

2000
Landsbanki Íslands – 200.000 ISK 
Hagþenkir, föreningen för vetenskapliga skribenter och läromedel – 300.000 ISK (arbetsbidrag)
Íslandsbanki - 75.000 kr. 

1998
Nýsköpunarsjóður íslenskra námsmanna (Nyskapandefonden för isländska studenter) – 255.000 ISK

Projektets ursprung är rapporten Handritin heima: farandsýning um íslensk handrit som utarbetades med bidrag från Nýsköpunarsjóður íslenskra námsmanna (Nyskapandefonden för isländska studenter) till Árni Magnússon-institutet. Árni Magnússon-institutet finansierade löner i tre månader med bidrag från Nýsköpunarsjóði íslenskra námsmanna. Författarna arbetade dessutom under denna tid med komtorsarbete och löste av museipersonal vid institutets handskriftsutsällning. Institutet betalade också formgivningskostnaderna för två flottar som till färdutställningen, ett slags prototyp av utställningen.

Rapporten nominerades till Nýsköpunarverðlauna forseta Íslands (Islands presidents pris för nyskapande) i januari 1999. Projektet har utvecklats betydligt från den ursprungliga idéen även om färdutställningens grunddrag och upplägg utgör stommen för hemsidan.