Här ses olika handskriftsstorlekar. Störst är folioformatet som ungefär motsvarar pappersstorleken A3. Näst störst är quartoformatet som motsvarar A4. Den tredje största storleken är oktavoformatet som ungefär motsvarar A5. Minst är duodecimoformatet, vilket ungefär motsvarar ett fjärdedels A4-papper.