Illumination som beskriver boktillverkning

Många bilder från medeltiden beskriver boktillverkarnas arbete på ett utmärkt sätt. Här ovanför ses tio ringformiga bilder ur en tysk handskrift, Scriptorium monasticum, från senare delen av 1100-talet. Den visar boktillverkningens samtliga steg: skinnberedning, tillskärning av skinn och fjäderpenna, den förberedande skriften på vaxtavla och till sist själva skrivandet. Dessutom arbetas det med bokbandet; fullskrivna mindre häften sys ihop, träskivan runtom boken tillverkas och bindning och spännen fästs sedan på pärmen. Illustrationerna visar en munk med en färdiggjord bok och sist finns en bild på en munk och hans lärling som studerar boken. På den stora bilden i mitten ses även en illustratör i arbete. I ena handen har han en behållare med färg som han applicerar på skinnet med sin fjäderstav eller borste.
Bamberger Ambrosius handskrift.  Staatsbibliothek Bamberg, MSC. Patr. 5, fol. 1v.