En skinnberedare står framför en ram med sträckt pergament och skrapar skinnet med en halvmånformad kniv.

Bilden finns i Mendelsen tolvbrödraordens receptbok i Nürnberg. Gamla och sjuka män som inte längre hade glädje av sitt eget arbete togs in i orden. Hantverkaren på bilden är klädd i en typisk ordensklädsel.

Boken är från Nürnberg från året 1425. Das Hausbuch der Mendelsen Zwölfbrüderstiftung, Stadtbibliothek Nürnberg, Amb. 317. 2°, 34r.