Färger i illuminationer

På bilden syns färgstenar, både hela och nedmalda i fint pulver. I bägaren finns bindemedel som måste blandas med pulvret för att färgen skall sitta kvar på pergamentet efter att den har strukits på med fjäderpenna eller pensel. Bilden visar blå azurit, rödgul realgar, gul orpiment, röd vermilion och grön verdigris. Färgerna liknar dem som analyserades i Jónsbokens Skarðshandskrift (AM 350 fol.) i undersökningen vid University College i London år 1993.