Material för bläcktillverkning

På fotografiet ses material som används till bläcktillverkning; den svarta färgen som är mörk myrjord, videkvistar utan löv och ett knippe mjölonris.
Bläcket i det lilla bläckhornet är redo att användas till skrift med fjäderpenna på lägg av ljust pergament. Fotograf: Jóhanna Ólafsdóttir.