Baksida

En bild av en sida ur handskriften Stjórn ’Styre’ (AM 227 fol.). Namnet på handskriften tros hänvisa till Guds styre över världen och texten innehåller Gamla testamentets berättelser jämte förklaringar och tolkningar. På denna sida syns färger från anfangen som finns på andra sidan av bladet. Tydligast syns grenen som ligger ned. Dessutom avtecknas två mäns tröjor tydligt. Baksidan är betydligt ljusare än framsidan och markeringar för linjer, marginaler och spalter syns klart och tydligt.