Färger i lagboken Jónsboks handskrift från gården Skarð

Som man kan se är vissa sidor i Jónsbokens Skarðshandskrift (AM 350 fol.) rikligt utsmyckade med vackert färgade och utsirade anfanger. Handskriften är även prydd med bildanfanger i början av några lagbalkar. Undersökningen av färgerna i illuminationerna påvisade att dessa kom från importerade färgämnen, av samma slag som de som användes i illuminationer på andra håll i Europa. Det är dock inte uteslutet för det, att några färgämnen i illuminationerna skulle ha hämtats från den isländska naturen.