Indelning i lägg

Eddadikternas handskrift, Codex regius (GKS 2365 4to), från mitten av 1200-talet är en av de mest berömda isländska medeltidshandskrifterna.

Boken är liten och mörk, men gömmer ett diktararv som är värdefullt för det germanska folket. Efter att danskarna gav det isländska folket handskriften som en gåva 21 april 1972 var det dags att förnya bokbandet. På bilden ses hur man har lossat bokens lägg från bokryggen och brett ut dem för att visa häftesindelningen.