Män med böcker

Män som går med sina böcker till tinget (marginalillustration i lagboken Reykjabok (AM 345 fol.)). Ett stort antal lagböcker har bevarats på skinn, något som tyder på att sådana böcker har varit vanliga. Det har uppenbarligen varit viktigt att kunna lagar på Island.