Yngre gotisk kursiv

Skriftardæmi

Yngre gotisk kursiv. En nedskrivning av Snorres Edda i pappershandskriften AM 755 4to från omkring 1625–68, skriven av prästen Ketill Jörundarson, morfar till handskriftssamlaren Árni Magnússon. Ketill, som var en känd skrivare på sin tid, hade en regelbundnare stavning än många av hans samtida och använde inte bokstaven <y>, (se exempel på detta i rad 17, från det andra ordet och fram till radens slut).
I ramen står: h(ann) midladi (og) spekin(n)e, so þ(ei)r skildu alla Jardlega hlute.
Med nutida isländsk stavning blir det: hann miðlaði og spekinni, svo þeir skildu alla jarðlega hluti.

Och på svenska: han förmedlade också kunskapen, så att de förstod alla jordiska ting.