Äldre gotisk kursiv från 1400-talet

Skriftardæmi

Skriftardæmi

Äldre gotisk kursiv. Ur Grettis saga i handskriften AM 556 a 4to från slutet av 1400-talet. Handskriften består nu av 88 blad och man räknar med att den tillsammans med AM 556 b 4to (nu 46 blad) från början var en enda handskrift. De är skrivna med samma handstil och innehåller sju islänninga-, forntids- och riddarsagor.
I ramen står: Gr(ettir) kastade sj(er) á bak apt(r) of(an) i vatn(it) (ok) sock se(m) steinn.
Med nutida isländsk stavning blir det: Grettir kastaði sér á bak aftur ofan í vatnið og sökk sem steinn.
Och på svenska: Grettir kastade sig på rygg i vattnet och sjönk som en sten.