Gotisk skrift från 1300-talet

Skriftardæmi

Skriftardæmi

Gotisk textad skrift. Skarðsbók apostlasagor (SÁM 1 fol.), från senare delen av 1300-talet. Handskriften ägdes länge av kyrkan på Skarð på Skarðsstrand, men togs till England och såldes där på en auktion år 1965. De isländska bankerna köpte då handskriften och gav den till folket. 
I rutan står: Þ(ei)r kolluðu h(ann) glæpa man(n) (og) galldra fullan.
Med nutida isländsk stavning blir det: ” Þeir kölluðu hann glæpamann og galdrafullan.”
Och på svenska: ”De kallade honom brottsling och magiker.”