Bildbokstav ur Stjórn AM 227 fol.

Skriftardæmi

En bildbokstav ur Stjórn AM 227 fol. från mitten av 1300-talet. Bokstaven är belagd med guld, vilket inte är särskilt vanligt i isländska handskrifter. Guldet kan förvisso vara tillagt på senare tid, särskilt eftersom man kan ana en färgad begynnelsebokstav därunder.