En mjölsikt tillverkad av ett uppslag i Physiolugus

Skriftardæmi

Den andra sidan av samma blad ur Physiologus AM 673 a I 4to. Till vänster på sidan finns bilder föreställande olika slags folkgrupper som till exempel finns beskrivna i handskriften Hauksbók AM 371 4 to från första delen av 1300-talet. På andra sidan finns två texter som redogör för två fågelarter, och där står:

’Fenix symboliserar vår Herre i sin natur ty den bränner upp sig själv och återuppstår. På så vis mottog Jesus Kristus frivilligt kroppens lidande och återuppstod på den tredje dagen och fick all lycksalighet. Därför kommer det för Fenix en tidpunkt under året då den låter sig dö för att sedan återuppstå.’

’De fåglar som plockar fjädrarna av sina släktingar och bränner dem [d.v.s. fjädrarna] för att strö aska i ögonen på dem, så att de skall bli mer skarpsynta och på andra sätt raskare, de betecknar de människor som vill anstränga sig för att hjälpa sina släktingar från svårigheter så gott de kan här i världen.’