Uppslag ur Gisle Surssons saga

Skriftardæmi

Detta uppslag ur Gisle Surssons saga AM 445 c I 4to är det äldsta bevarade handskriftsfragmentet av sagan. Fragmentet är från omkring eller efter 1400. Det har bevarats på grund av att det användes som bokomslag runt en annan bok. Som man kan se har arken skurits till för att passa runtom den boken och då har en del av texten också skurits bort. Enstaka blad som detta kan trots det ge viktiga upplysningar då det på det till exempel kan stå något som inte förekommer i andra vertioner av sagan. Som tur var har sagan bevarats i andra handskrifter.