Vetenskapsskriften Physiologus

Skriftardæmi

Denna elefant finns i Physiologus AM 673a II 4to från ca 1200, en naturvetenskaplig skrift som författades i Alexandria under första århundradet e.Kr. Den handlar huvudsakligen om olika djurs märkliga egenskaper – både verkliga djur och djur ur världens folksagor. Skriften översattes mycket tidigt till isländska och finns i handskriftsfragment från två böcker från ca 1200.