Streckgubben

Skriftardæmi

Denna bild visar att streckgubben är äldre än vad de äldsta människor kommer ihåg. Till höger om streckgubben står skrivet ”einar” och även på flera andra ställen i boken har denne Einar skrivit sitt namn. Kanske har han just lärt sig denna konst. Reykjabók AM 345 fol.