Codex Regius, tillhörande lagboken Grágás

Skriftardæmi

Här kan ses hur man har gjort markeringar vid viktiga lagbestämmelser i den gamla fristatslagen Grágás. Man har strukit under meningar och satt kryss i marginalen. En speciell hand pekar också från marginalen på ett viktigt ställe. Denna typ av markering finns på många ställen i handskriften. Olika utgåvor av detta tecken kan ses i flera lagböcker. Handskriften Codex Regius (Konungsbók) tillhörande lagboken Grágás GKS 1157 fol.