Marginalbilder i Reykjabók

Skriftardæmi

En seglats illustrerad i en marginal i Reykjabók (AM 345 fol) från senare delen av 1500-talet. Skeppet har antagligen råkat ut för sjögång för om man tittar noggrant syns en av besättningsmännen luta sig över relingen som om han kastar upp. Vid skeppets vänstra sida står Einar skrivet, något som för övrigt står i många av bokens marginaler. AM 345 fol.