Marginalbilder

Skriftardæmi

Denna festliga varelse finns i Belgsdalsbok (AM 347 fol.). Vid sidan om henne kan man se konturerna av en annan figur som kanske har tecknats efter den första. Nedanför har någon också klottrat på sidan, både bokstäver och bilder.