Begynnelsebokstav ur Grágás Staðarhólsbók

Skriftardæmi

En vackert färglagd och utsmyckad begynnelsebokstav ur Grágás Staðarhólsbók AM 334 fol. (47v) som skrevs under senare delen av 1200-talet, strax innan bokens innehåll (den gamla stormannaväldeslagen) slutade gälla. I boken finns en del illuminerade begynnelsebokstäver som kan jämföras med denna, men det finns inga bildbokstäver. Begynnelsebokstaven går i romansk stil.