Bildbokstav ur Jónsbóks Svalbarðsbók

Skriftardæmi

1300-talets Jónsbókshandskrifter Svalbarðsbók AM 343 fol. och Belgsdalsbók AM 347 fol. skrevs förmodligen på Breiðafjörður och innehåller illuminationer i höggotisk stil. Illuminationerna är i stil med illuminationerna i en norsk laghandskrift (GKS 1154 I fol.), vilket antingen kan bero på att illuminationerna i de två isländska böckerna har norska förebilder eller att en isländsk handskriftsilluminatör har illuminerat den norska boken. Man kan åtminstone räkna med att illuminationerna i de här Jónsbókshandskrifterna har påverkat illuminationerna i några handskrifter som tros vara från Helgafellsklostret på Snæfellsnes, såsom Jónsbóks Skarðsbók AM 350 fol.