Helsidesbild ur Flateyjarbók

Skriftardæmi

Flateyjarbók GKS 1005 fol., som troligtvis skrevs och illuminerades mellan åren 1387 och 1394, är i grunden en samling konungasagor, men innehåller dessutom en del dikter. Exempelvis finns där den äldsta nedtecknade ríma (en versifierad berättelse), annaler och material som inte finns bevarat någon annanstans, som Grönlänningasagan som berättar om hur man fann Vinland (eller Amerika). Trots att boken har ett världsligt innehåll pryds boken av en stor mängd illuminerade begynnelsebokstäver samt några bildbokstäver som ofta sträcker sig nedåt mot den undre marginalen, precis som man kan se på denna bild. På bilden visas kung Olav Tryggvasons födsel från början av hans saga. Olav kristnade bland annat Island.

Illuminationernas stil i Flateyjarbók är en blandning av romansk och gotisk tradition, det vill säga en bladning av stillastående och rörelse i kropparnas positioner och klädernas veck. Islänningarna var mycket konservativa och ville gärna hålla sig till den romanska karaktäristiken i handskriftsilluminationerna, även om de också tog in gotisk stilkaraktäristik. Flateyjarbók är ett exempel på just denna blandning. Bland de romanska kännetecknen kan nämnas sagodjur som tittar fram på många ställen samt särskilda sorters blad och lavar. Man skulle kunna säga att personerna inte är särskilt putsade och fina, till exempel i den höggotiska Stjórnhandskriften AM 227 fol. Prästen Magnús Þórhallsson var den som illuminerade Flateyjarbók.