Uppslag ur Grágás Staðarhólsbók

Skriftardæmi

De två Grágáshandskrifterna innehåller den gamla isländska stormannaväldeslagen och skrevs på mitten och i slutet av 1200-talet, en kort tid innan Jónsbók reglerades i lagen (1281). I dem finns en del illuminerade begynnelsebokstäver, men inga bildbokstäver. Trots att man på många ställen skrivit begynnelsebokstäver utan illuminationer kan man hitta sidor som den här med flera färgstarka, utsmyckade begynnelsebokstäver. Illuminationernas går i romansk stil.