En illuminerad sida ur Jónsbóks Skarðsbók

Skriftardæmi

En vackert illuminerad tvåspaltad sida ur lagbokshandskriften Jónsbóks Skarðsbók AM 350 fol. från ca 1363. I den vänstra spalten upptill på sidan syns en begynnelsebokstav, Þ, och i den högra syns en illuminerad bildbokstav, H, när ett nytt kapitel eller avsnitt i lag om ilanddriven ved eller gods börjar. Fyra människor står runt och rensar en stor val som har drivit upp på land. Kropparnas proportioner är speciella; magarna är långa och armarna ganska korta, ögonen är vidöppna och ögonbrynen är upplyfta så att det ser ut som att människorna är förvånade. Någonting som kännetecknar illuminationerna i Skarðsbók är m-formade ornament runt bilderna liksom i bokens marginaler. Detta kännetecken hör till de som räknas till den så kallade Helgafellstilen som går tillbaka till Augustinerklostret på Helgafell på Snæfellsnes. Man tror att samme illuminatör har dekorerat fem andra bevarade handskrifter som karaktäriseras av samma bildstil. Det verkar sannolikt att lagböckerna Svalbarðsbók AM 343 fol. (från efter år 1340) och Belgsdalsbók AM 347 fol. (från senare delen av 1300-talet) har skrivits av samma grupp på Breiðafjörð och att deras illuminationer har påverkat de i handskrifterna från Helgafellklostret. Andra vackert illuminerade handskrifter som kan kopplas tillbaka till Helgafell är Skarðsbóks apostlasagor (SÁM 1) och en handskrift ur Stjórn som nu finns bevarad i Köpenhamn (AM 226 fol.). Den illuminerades antagligen av prästen Magnús Þórhallsson som också illuminerade Flateyjarbók GKS 1005 fol.