Bild ur Stjórn

Skriftardæmi

Isak och Jakob: Isak välsignar sin son Jakob och tror att han är Esau, den förstfödde. Rebecka står i marginalen och lyfter upp händerna.